onsdag 28 juni 2017

Vem håller koll på Almedalsveckan den 2-9 juli 2017?

”Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla.”
Så, bland annat, presenterar arrangörerna Almedalsveckan.

Men hur är det?
Tillgänglighet? Större delen av svenska folket kan av olika anledningar inte vara där.
Kostnadsfritt? För vem?
Öppenhet? Hur är öppet om vad Almedalsveckan kostar skattebetalare, konsumenter, medlemmar i organisationer är det? Ingen har hittills redovisat kostnader i förhållande till vad som kommer ut av jippot.

För jag antar att resor, logi, traktamente och övrigt kostar för deltagande företag (893), stat/kommun/landsting (532), organisationer (801), massmedier (555), näringslivsorganisationer (225), fackliga organisationer(102)
(Siffrorna inom parentes är antalet deltagande enligt arrangören)

Dessutom kostar förberedelser på hemmaplan, inbjudningar och annonsering, småmutor, kompledigheter, teknisk personal, materiel, polisövervakning, rapportering m.m.

Att de 3938 evenemangen, med 1863 unika arrangörer och 7085 medverkande inte skulle kosta något tror jag inte på.

Det är naturligtvis inte möjligt att göra en utvärdering av vad Almedalsveckan ger i utbyte. Många viktiga frågor kommer att diskuteras. De flesta sådana har visserligen redan diskuterats rätt mycket men de skulle kunna diskuteras på ett mindre komprimerat sätt. Man kunde till exempel alternativt ordna seminarier över hela landet under en längre tidsperiod. För vem hinner springa på de 3318 seminarierna under en Almedalsvecka?

Enligt arrangören ska följande frågor diskuteras, (Siffran inom parentes anger debattämnen på programmen)
Hållbarhet (309), Vård och omsorg (288), Byggande (255), Barn/ungdom (207), Näringsliv (194), Mänskliga rättigheter (187), Media/journalistik (182), Digitalisering (181), Klimat/miljö (175), Ekonomi (168), Partiets dag (149), Sysselsättning/arbetsmarknad (147), Utbildning (147), Demokrati (138), Integration/mångfald (121), Energi (109), Forskning (104), Rättsväsende/brott (91), Säkerhet/försvar(83), Internationella frågor (80), Infrastruktur (76), Kultur (74), Jämställdhet (53), Mat (48), EU (47), Kommunikationer (46), Äldre (44), Regionfrågor (35), Besöksnäring (25), Yttrandefrihet (8) och Annat (167)

Nu förstår till och med jag att medierna är rätt insyltade men det bör väl finnas en och annan grävande journalist som tar sig an uppgiften att granska den heliga Almedalsveckan?

Källor:


tisdag 27 juni 2017

Skicka kungen till Kina!

När Stefan Löfven nu varit i Kina är det inte första gången som en svensk statsminister gjort besök i det stora landet i öster.
För tjugoett år sedan reste dåvarande statsminister Göran Persson till Kina.
Ett femtiotal svenska journalister var med på resan, alla ville de snappa upp något viktigt att sända till hemmaredaktionerna. Fast det var länge rätt magert med sensationer. Alla hängde de nämligen Persson i hasorna.

Men så, i slutet av resan i samband med ett tal för svenska affärsmän på Svenska Handelskammaren, kom ett uttalande från den svenske statsministern som väckte våldsamma protester bland oppositionen här hemma och krav om misstroendeförklaring mot Persson i riksdagen.

Så här sa Persson: ”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet.”

Han jämförde med Ryssland och fortsatte: ”Sedan ska det naturligtvis inte drivas så långt att man inte kritiserar exempelvis om det sker övertramp mot mänskliga rättigheter. Det är självklart. Där viker vi inte”.
Den andra satsen kommer ofta bort när Perssons uttalande citeras.

Persson utsattes efteråt för väldiga påtryckningar för att ta tillbaka sitt uttalande, men vägrade. Han klarade trots det misstroendeomröstningen.

Och så här i efterhand.
Hade inte Persson rätt i sin iakttagelse om att politisk stabilitet betyder oerhört mycket för ekonomisk utveckling? Oavsett styrelseskick?

PS. Sveriges statschef, eller statsöverhuvud, är den främste företrädaren för Sverige. Han heter Carl XVI Gustaf och har jättebra betalt för att företräda Sverige i internationella sammanhang. Det gör han enligt många människor på ett utmärkt sätt. Varför inte sända statschefen till Kina för att få den fängslade svenske bokförläggaren Gui Minhai fri?

Om nu inte statsministern Stefan Löfven lyckas med det.

SVT 


Högre skatter gör folk lyckligare

”Sverige har världens högsta marginalskatt – och det från förhållandevis låga inkomster. Det är direkt skadligt för samhällsekonomin, och framför allt inte hållbart om Sverige vill fortsätta ha en skattefinansierad välfärd för alla”, skriver Christian Ekström och Sofia Linder, Skattebetalarna, i en debattartikel i dag i SvD.

De hänvisar till en ny rapport av nationalekonomen Fabian Wallen på Svenskt Näringsliv. Rapporten går inte att hitta på nätet. Söker man på Skattebetalarnas sajt hamnar man på debattörernas debattartikel.
Jag anser att debattörerna drar förhastade slutsatser ur mycket tveksamma kausalitet.
De jämför med Danmark och England utan att redovisa orsakssamband.
Därför har även jag gjort en undersökning av skatter och deras samband.

Jag har jämfört dels de tio lägsta marginalskatteländerna med de tio länderna med högst marginalskatt och ur tillgänglig statistik jämfört marginalskatt med folkets lycka i respektive land, årsarbetstid i timmar och arbetslöshet i procent.

Min statistiksammanställning visar att folket i de länder som har höga marginalskatter är lyckligare och arbetar mindre än de som har låga marginalskatter.
Sambandet mellan marginalskatter och arbetslöshet är svårare att se, om det skulle finnas något.


Lägsta marginalskatterna i procent ordnade efter de tio lägsta till högre, (upplevd lycka rating), antal arbetade timmar och arbetslöshet i procent av arbetskraften.
Bulgarien 10    (105)          ?                 6.6
Ryssland 13
      (49)            1978           ?
Litauen 15        (52)            1860           8,1
Ungern 15        (75)            1749           4,3
Rumänien16     
(57)            ?                 5,3
Estland 20        (66)            1852           5,5
Tjeckien 22       (23)            1779           3,2
Lettland  23      (54)            1903           9,0
Slovakien 25     (40)            1754           8,4
Brasilien 28      (22)            ?                 ?

Högsta marginalskatterna i procent
Sverige 62      (10)           
1612           6,4
Japan 56         (51)            1719           2,8
Danmark 56     (2)              1457          6,2
Österrike 55    (13)            1625           5,9
Finland 54        (5)             1646           8,8
Nederl. 52        (6)             1419           5,1
Belgien 50       (17)            1541           6,9
Slovenien 50    (62)           1676           7,6
Luxemburg 49  (18)           1507           6,0
Irland 48          (15)           1820           ?
Portugal 48       (89)           1868           9,8
Ursäkta röran i tabellen men bloggprogrammet ställer till det.

Arbetstid enligt Ekonomifakta
Arbetslöshet enligt Ekonomifaktamåndag 26 juni 2017

Stjernkvistare och perjusaner förenen eder!

I DN Debatt 2017-06-22 skriver tre socialdemokratiska kommunalråd i Norrköping - Lars Stjernkvist, Kikki Liljeblad och Olle Johansson - om att de vill ha samarbete över blockgränserna och då måste S ”tona ner den hårda retoriken”. 

Socialdemokraten Bror Perjus anser på sin blogg att de tre förordar ”en uppgivenhetens strategi”  inför valet 2018.

Men handlar det om uppgivenhet och enbart om sossarnas retorik i ”dagens hårda debattklimat”?

”Stjernkvistarna” får på tafsen av Perjus för att de anser att partiet ska sluta bunta samman de borgerliga till ”högerpartier”.
De är högerpartier säger Perjus eftersom de står till höger om socialdemokraterna.
Så kan man ju se det.

Att kalla de borgerliga för högerpartier är för övrigt inte värre än att de borgerliga kallar Socialdemokraterna för ”socialisterna” ett begrepp som är avsett att leda tankarna till de forna öststaterna. Vilket fungerar.
Men det var länge sedan som det socialliberala partiet Socialdemokraterna var socialistiskt.

Anledningen till diskussionen inom socialdemokratin är problemet med den nuvarande parlamentariska situationen. Sverigedemokraterna är vågmästare i riksdagen. Om någon regering ska få igenom sina förslag i riksdagen måste den antingen få stöd från högerpartiet SD eller samverka med något eller några partier över blockgränsen. Sossarna kan inte få majoritet ens genom att samregera med Miljöpartiet och i olika frågor stödja sig på Vänsterpartiet.

I det läget vore det en lösning att bilda en samlingsregering som befriar riksdagen från beroendet av SD. Den lösningen har man redan prövat i ett stort antal kommuner, bland andra i Eskilstuna, där jag bor. Eskilstuna hade haft majoritet i kommunen i hundra år innan SD kom och ställde till det. Kommunledningen med Jimmy Jansson i spetsen insåg vad som krävdes och nu samregerar s sedan valet med m och c.

Jag tror inte att det räcker med att tona ner retoriken. Socialdemokratin måste skaka av sig socialiststämpeln och komma ut som socialliberalt. Målet måste vara att samla alla socialliberaler mot marknadsfundamentalister och konservativa.

Och en offensiv strategi inför valet måste vara att föröka eliminera SD vågmästarställning i riksdagen.
söndag 25 juni 2017

God morgon världen!

Varje söndag försöker jag få tid att lyssna till radions P1:s ”God morgon världen”. 
 
Jag försöker åtminstone lyssna till ”Krönikan” 9.40 och på debattprogrammet ”Panelen” fem minuter senare.

De krönikörer som jag helst lyssnar till är Ulrika Knutson, Göran Rosenberg, Nina Björk och Johan Norberg.
Eftersom krönikörerna väljer vad de ska prata om får jag ofta en vinkel på tillvaron som jag själv inte tänkt.  Oftast serverat i intressanta, kvicka, intelligenta och tänkvärda texter.

Panelen är en kvart timmes minidebatt under vilken tre aktuella politiska ämnen diskuteras mellan tre olika dagstidningars ledarredaktörer. Mina favoriter i Panelen är Carl Rudbeck, Heidi Avellan och Per Wirtén som alltid levererar bildade, tydliga och odogmatiska meningar.

Jag delar inte alla medverkades uppfattningar men jag lyssnar gärna till tankar som går på tvärs mot mina egna.

Under de tjugo minuterna levererar SR mer hjärngympa och bildning än vad alla kommersiella pratprogram klarar av under en vecka.
Enligt min mening borde programtiden dubblas för de bägge inslagen.

Tack SR för att mångfalden upprätthålls där marknaden inte klarar av att göra det!


lördag 24 juni 2017

SVT, politik, ekonomi och mångfald

Går det att dra en gräns mellan vad som är politik och vad som är ekonomi? 
En sak är klar, gränsdragningen blir knivig emedan de flesta politiska frågor handlar om ekonomi och eftersom samhällsekonomin inte är fri från ideologi.

Så när Timbro i en ny rapport, som publicerades dagen före midsommarafton, granskar och kritiserar vilka ämnesval SVT:s ekonomireportrar gjort under ett år så handlar det naturligtvis om politik.

Timbrorapporten har författats av mediegranskaren Mats Olin som är VD för Second Opinion och tidigare chef för Timbro Medieinstitut. Timbro står Svenskt Näringsliv nära.
Olin slår fast att SVT:s reportrar har missat de viktigaste ekonomifrågorna och i stället fokuserat på tre ämnen: skattefusk/skatteplanering, välfärdsföretag och storföretag.

 Olin menar att SVT enligt sitt folkbildningsuppdrag borde ha haft en mer allsidig rapportering och behandlat ämnen som t.ex. hushållens skuldsättning, stigande bostadspriser, bristen på bostäder till rimliga priser, ojämlikheten och rörligheten på arbetsmarknaden, den höga arbetslösheten bland utrikes födda samt personer med låg utbildning.
Det är för övrigt områden som bland andra OECD, EU-kommissionen, Konjunkturinstitutet och IMF nämner i sina bedömningar av svensk ekonomi, påpekar Olin.

Att just dessa frågor tas upp i SVT:s övriga politiskt granskande och samhällskommenterande program har mediegranskaren Olin inte upptäckt. Varför skriver han inte om det?
Olin vill ha större mångfald i TV. Varför skriver han inte om de kommersiella TV-kanalernas ensidighet och enfald? Litet ensidigt att bara skälla på SVT.
Han hänvisar till hur OECD, EU-kommissionen, Konjunkturinstitutet och IMF kommenterar svensk ekonomisk och politisk utveckling. Jovisst, de använder ju samma nyliberala dogmer och stereotyper för vad som är samhällsekonomi som Svenskt Näringsliv.

Olin skriver inte en vetenskaplig rapport, om nu någon tror det, utan en politisk inlaga som riktar sig mot alternativa sätt att tackla ekonomin och samtidigt vill han racka ner på SVT som publik service.
Han vill att alla ska betrakta samhällsekonomin på samma sätt som han själv, Timbro, Svenskt Näringsliv och nyliberalerna gör.
Han vill med andra ord likrikta den ekonomiska rapporteringen i TV.

Jag känner därför stor sympati för SVT och SVT:s fyra ekonomireportrar Kristina Lagerström, Knut Kainz Rognerud, Jan Nylander och Johan Zachrisson Winberg för att de, genom sina val av ämnen och reportage i TV, bidrar till större mångfald.


Ledare i SvD 22 juni ”Tänk om mångfalden i SVT kunde bli mindre ensidig” torsdag 22 juni 2017

En dogmatiker skriver ledare om bananer

Anna Charlotta Johansson, ledarskribent i SvD, var pressekreterare och politiskt sakkunnig till finansminister Anders Borg (2007-2010) och till utrikesminister Carl Bildt (2010-2012), liksom presschef för Moderaterna och ansvarig för att bygga upp partiets arbete och varumärke i sociala medier (2012-2014).

I dagens ledare i SvD ”Köp hellre oschyssta bananer” levererar hon ett utmärkt exempel på nygammal låtgåliberalistisk dogmatism.
Dogmen lyder: ”Marknaden ordnar alltid allt till det bästa.”
 
Johansson går till storms mot Fairtrade som hon anser stör marknadskrafternas positiva kraft.
”Systemet med Fairtrade bygger på minimipriser som bönderna garanteras. Men detta minimipris ruckar på den annars så välbeprövade marknadsprincipen om utbud och efterfrågan. Överproduktion och dumpning på den vanliga marknaden kan därmed bli resultatet.”

Johansson hänvisar till några forskningsrapporter för att stödja sin tes.
Hon hänvisar bland annat till en rapport från Agrifood Economics Centre (2009) vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet, AgriFood-Rapport 2009:1

I sin hänvisning hoppar hon över de redovisade positiva effekterna för odlarna för att istället lyfta fram den negativa som tydligen bygger på samma ekonomiska dogm om marknadens förträfflighet som hennes egen.
Den negativa effekten skulle vara att Fairtrade motverkar effektivisering och utveckling som på sikt skulle gynna även de fattiga.

På samma sätt är det då hon hänvisar till en studie från School of Oriental and African studies vid London University, en rapport från Harvard University samt en artikel av professor Bruce Wydick vid University of San Fransisco

Alla utgår de från samma ekonomiska dogm om marknaden.
Det är inte svårt att bevisa en dogm genom att hänvisa till andra dogmatiker som hävdar samma dogm. Det blir rundgång i bevisföringen. Alternativa förklaringar kan inte störa.

Marknadsandelen för FairTrademärkta bananer ligger omkring några enstaka procent eller därunder. I Sverige cirka 15 procent.

Det skulle alltså vara ett hot mot de multinationella storföretagen Chiquita/Fyffes, Dole och Del Monte som har resten av marknaden.

För att riktigt skita ner Fairtrade hänvisar Anna Charlotta Johansson även till förre ledarskribenten på Dagens Industri, f.d. krönikör i Dagens Samhälle, opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell som, ve och fasa, funnit ett samband mellan Fair Trade och svenska LO!
Att LO är en av ägarna till Fairtrade redovisas annars helt öppet av bägge ägarorganisationernas verksamhetsberättelser. Den andra ägaren är Svenska Kyrkan.

Filmerna ”Bananas” och ”Big Boys Gone Bananas!”  av dokumentärfilmaren Fredrik Gertten. 


söndag 18 juni 2017

Ur svenska hjärtans djup… på Facebook.

En god vän delade tre foton föreställande tre män gående på en trädgårdsgång. Bilderna hade, tills i går, fått 29265 delningar, 146 kommentarer och 285 gillanden.
Någon som heter Mikael Karlsson har ursprungligen lagt fotona den 16 juni kl. 13:06 med följande text:
”Här är bilder på personerna som fotades i samband med villa inbrottet i sundsvik! Dela så mycket ni orkar!”

Vid det här laget har bilderna alltså delats cirka 30 000 gånger.
Fotona är ovanligt skarpa, de tre männens ansikten syns mycket väl. Men något som ens antyder att de gjort något brott finns inte på fotona. En av männen håller på att ta av sig eller på sig handskar. Männen har europeiskt utseende.
Bland de 146 kommentarerna på facebook saxar jag:

Jenny Jacobsson Smile asholes 
Fia Muregård Är dem gripna?
Mikael Karlsson Nej inte än...
Marcus Håkansson Klockrena bilder! 
Richard Storglänta Skickat bilderna till polisen?
Mikael Karlsson Ja dom har fått allt.
Richard Storglänta Bra. Hoppas dom åker fast. Det borde dom ju göra med bild o allt.
Britt-Louise Steffen Är det bevisat att det är dom som gjort inbrott?
Lukas Elm Logiskt tänkande att om du har haft inbrott och 3 okända personer fångas på övervakningskamera vid tillfället så borde de väl helt klart vara dom om de inte finns nån annan fångad på kameran?
Louise Benjaminsson Måste fråga vart hände inbrottet?
Stefan Hiljeborn Jävla kräk
Sven Eric Gustafsson Slå först och fråga sen.!
Tony Wendemar Slå armarna av dom
Tony Wendemar Samt direkt utvisning
Pia Ericson Dom bor inte här utan är på turné Så brukar det vara  👎🏿
Ronnie Thelin Pia Ericson Källa?
Jari Sädesuo Delat o fan ta dom...
Richard Storglänta Delat på "Vad händer i Nykvarn"
Madeleine Thour Är bilderna lämnade till polisen?
Fast det är kanske onödigt förresten...Facebook verkar funka väldigt bra, inte bara som polis utan som domstol också.
Mycket billigare också, då kan vi ta lite av de skattepengarna och lägga på äldreomsorgen istället. Det kanske fortfarande måste göras i verkligheten...
Staffan Wilhelm Löwenberg Djävla ohyra!
Madeleine Thour Har du kommenterat rätt bild? Jag tror att det var denna du skulle kommentera egentligen. För det kan väl inte vara så att du tror att kalla en person för ohyra kommer att skapa ett tryggare samhälle för våra barn.
Staffan Wilhelm Löwenberg Dom som tar saker av andra som dom inte äger tycker jag är ohyra! För dom har inget där och göra! Och ingen respekt för ditt och mitt! Men vi lär väl våra barn vad som är rätt och fel?
Sven Sjökvist Fy fan vilka svin 
Daniel Wetterskog Fina svenskar , vad tacksamma dom är för alla bidrag fint sätt att tacka
Kim Larsen Du är ju dum i huvet om du tror att alla som är av utländskt påbrå går på bidrag.
Daniel Wetterskog Kim Larsen du är nog det när du inte läser ordentligt. Fortsätt du och rösta sossarna så blir det bra.
Diana Jönsson Dom skattar säkert för vinsten med tanke på att vi tjänar så mycket på invandringen
😳
Erik Holmberg Om det enda fanns en lynchmobb och lite grannsämja
Madeleine Thour Men snälla nån vad är det för diskussioner? Det är klart att man kan ha olika åsikter om invandring, att vilja ha hårdare tag mot kriminella etc...,men för helvete lägg ner neandertalretoriken! Bete er som folk!
Gunnel Lundin Tyvärr är den retoriken alldeles för vanlig på facebook. Tjuvar finns från alla länder och har funnits i alla år. Jag har själv haft inbrott av svenska tjuvar och det är jobbigt att bli drabbad av inbrott men jag tycker att rashatet på facebook är värre.
Madeleine Thour Ja, retoriken är skrämmande. Vi förfasar oss över hur barn och ungdomar mobbar och beter sig på sociala medier. Undrar var de får allt ifrån. 
Staffan Stigbehrt Det är bara ensamkommande barn. Visa hänsyn.
Madeleine Thour Är han ensamkommande flyktingbarn? Det fattade inte jag  Jag tyckte hann såg äldre ut. Jag får nog köpa nya glasögon.
Madeleine Thour Hur vet du det förresten? Känner du honom? I så fall borde du kontakta polisen så får de undersöka saken.
Nej förresten, det behövs ju inte. Han är redan fälld i Facebookdomstolen då behövs ingen polis. Nu återstår bara att skicka ut medborgargardet så att det blir lite ordning på byn.
Jörgen Gustafsson Zigenare
Siv Hedram Ring polisen istället.
Cecilia Söder Dom är kontaktade sen igår.
Peggy Oscarsson Skägg barn
Fredrik Olsheden Känner du personerna på bilden, eller är det bara förutfattade meningarna du delar?
Peggy Oscarsson Fredrik Olsheden Självfallet förutfattad mening . 
Mats Hellborg Mmm våra nya skattebetalare ,som ser till att vi får en lugn å trygg ålderdom.
Rosita Karlsson Svenskar eller....
Rosita Karlsson Dom tillför så mycket
Joel Sundqvist Ba o skick tbax dom där dom kom ifrån när polisen får tag på dom.
Roland Sundin Det är Kalle o Pelle.
Magnus Josefsson Liknar inte Jönssonligan precis !!
Mia Andersson Kräken är fångade på bild och man kan ju hoppas att de åker fast! Ni som håller på och gulligulla och tycker det är så synd om dessa uslingar... var så god och öppna era hem så kan de länsa där istället. Vi andra vill ha våra hem och tillhörigheter ifred.
Linda Björkman Då får du nog flytta till en öde ö, för det finns massvis med "svenskar" som snor och förstör också.
Ola Bergner Schubert Oavsett vad så är det med största sannolikhet män.
Tommy Johansson Dom får inget straff det er( synd) om dom.dom får nog inte så mycket i barnbidrag
Linus Svärd Åh man vill bara slå dom i ansiktet
Ponta Ottenfelt Klart det e fina gossar från Afghanistan!!
Tabarak Mohammed Kommenterar du samma sak när det är "fina gossar från Sverige"? Eller är du bara en ignorant och icke intelligent individ som generaliserar människor och dömer utifrån utseende? Varför är det så klart att dem är från Afghanistan, om dem nu är det?
Tommy Svantesson Fula är dom också !!
Lars-Erik Larm Håller med föregående talare 
Sture Andersson Har alla tappat huvudet? Inget att gå efter
Bertil Jansson Det föds en tanke att de kan vara inblandade i dubbelmordet i Mantorp. Offren blev bestulna och mördade. Har någon tipsat polisen om en sådan misstanke?
Stig Vig Bara blonda killar .... jävla SVIN
Freddie Templar Knight Lünd Jag är ganska säker på att dessa herrar togs av polisen i Göteborg, Fredag 9/6 på IKEA Bäckebols parkering. Dom hade gått och tittat in i bilar på parkeringen. Väktarna på IKEA kvarhöll dom på parkeringen tills polisen kom. I deras bilar hittades inbrottsverktyg.
Linda Björkman Det som gör mig mest rädd är att människor bara delar och komenterar utan någon som helst bakrund om det är sant eller inte, men det är ju klart...allt som står på nätet är sant, det hade jag ju glömt! 
😂
Anders Berglund Det kruxiga är att allt är inte lögn heller. Visst är det knivigt!
Linda Björkman Nej jag tog bara upp det eftersom det är lite läskigt att jag skulle kunna lägga upp ett foto på vem som helst och skriva vad som helst så hade folk bara delat utan att kolla om det är sant eller inte  :)
Jag misstänker absolut att det här är sant men tycker det är läskigt att så många tror på allt som skrivs 
Christian Berginge Gött att de mest invandrarkritiska knappt kan stava en hel mening 
Nicklas Öst Ja, visst är det fantastiskt hur våra blonda svenska vikingar inte kan sitt eget språk.
Niklas Eldin Ja e int blond, ja e int viking. Men ja anser fortfarande att drägg som begår brott i vårt avlånga å vackra land må de vara infött eller importerat sånt är överjävligt. E ja en såndär elak jävla rasist för det eller?
Ola Bergner Schubert Finns det en polisanmälan ni kan dela till att börja med? Vilken Villa? När hände det? Var kommer bilderna ifrån?
Cecilia Söder Polisen var där efteråt. En villa i sundsvik. Bilderna kommer från övervakningskameran från den villan de blev inbrott hos.
Tomas Eriksson Fram för mer övervakningskame
Johan Andersson Jävla patrask!!!!!
Skicka dom åt helvete och det skulle nog ni ALLA andra oxå vilja göra om dom hade länsat ert hem.Ta från andra......DET ÄR NI JÄVLIGT BRA PÅ!!!!
Kenneth Johansson Dela inte saker som inte polisen ber om hjälp med kan vara helt oskyldiga personer som hängs ut!!!!!!!!!
Cecilia Söder Men sluta nu för fan. De är gubbar som har gjort inbrott igår. Att ni som inte fattar de här är misstänksamma kan väl fak fråga fakta eller hålla käften. Fan blir så jävla less. Att lan ska behöva förklara för varje jävla individ vaf som hänt är pinsamt.
Kenneth Johansson fakta??? Ja då ber jag om ursäkt
Andreas Hildingstam För ovanlighetens skull ser det ut som utlandsföd
Pia Vejdeland Det finns INGENTING i detta som bevisar om det ens varit inbrott under den aktuella tiden. Bilderna på killarna är tagna tio i tio på kvällen och på bilen halv tre på eftermiddagen - Bra jobbat idioter
Fredrik Åhlberg Du måste ju va ett stort mongo Pia eller är så ligger du väl med dessa 3 idioter..
Lars Newstream Nej. Skärmdumparna från en telefon med 3G uppkoppling är tagna tio i tio. Är bilderna dessutom från två olika system (ex en telefon & ett övervakningssystem) kan ett av dem gå helt fel i tid. Vilket ganska många gör. Men som sagt, kanske inte ens säkert att det skett ett inbrott, men om det nu har det så ska dessa herrar åka fast...
Rebecka Hietala Jag gillar att den tredje mannen förbereder sig med att ta på platshandskar. Det borde finnas mera kameraövervakning i vårat samhälle.
Sandra Panagiotidis Och t-shirten "just do it!"
Janne Låsmästaren Andersson Sveriges framtid 
Conny Persson Ser jävligt svensk ut , för helvete Löven ( röven) du ser väl för fan att brotten bland nysvenskar inte minskar ,snart måste svensken börja beväpna sig o ta lagen i egna händer
Malika Charipova-akgül Bara för att de sågs där betyder det inte att de har gjort något!
Pia Vejdeland Inavlade lappdjävlar
Linda Björkman Vad tog dom för något?
Anna A. Lilja De ser ut som cigenare från Rumänien, de som samlar in kollekten utanför affärerna.
Christina Petersson Buss på dom !
Sofi Landström Anna A Lilja. Zigenare stavas det. Inte med C. Som svensk borde du kunna stava.....
Jimmy Johansson Ser svenska ut!!
Thomas Lindberg Kan inte va dom, enligt regeringen ere svenskar som gör allt skit
Joacim Nymberg Antagligen 3 vanliga svenska ungdomar som är ute och ska ta upp förhandsbeställningar på jultidningar
Tord Persson Stackars pojkar Profeten Mohamed har väl lärt dom den svenska allemansrätten
Jan-olof Olsson Om detta är polisanmält bör brottet snart vara löst .
Mattias Hising Två tankar som slår mig när jag läser detta: 1. Hur tänker man när man publicerar och delar vidare bilder på människor som är MISSTÄNKTA för brott istället för att anmäla till polisen med den information man har och låter rättvisan ha sin gång.
Josef Musa Jävla horungen smuts kör ut fucking pack ut ..
Tommy Gunnarsson Dom ser inte ut som svenskar..., mer som "nysvenskar" 
Johan Golfinstruktör Det är svenskt blod , synd att dem inte stärker svenska flaggan denna gång heller , sorry men kom igen nu grabbar . Vill ni ingå i svenska landslaget så sköt er 
Jan-åke Johansson Någon tar hit Chilenska inbrottstjyvar, två greps i Kumla i höstas men den som håller i trådarna kom undan.
Alva Haugdahl Spelar ingen roll var de kommer ifrån, så det är väldigt irrelevant att skriva. Ni vet inget om deras bakgrund, dessa pojkar kanske endast behöver få en ordentlig uppfostran. Vem vet de kanske inte har haft föräldrar som kunnat lära de rätt och fel, då är det inte så himla lätt. Lägg ner med rasistsnacket "de ska ut" hit o dit, det börjar bli gammalt nu. Tack på förhand!
Pia Vejdeland Vad är stulet ?
Per Arvelin Men när fördomarna infrias i 100% av fallen kan man väl nästan betrakta det som en sanning. Eller?
Rune Berg Dela dela dela dela..! Häng ut dom oavsett var dom kommer ifrån..! Det är ju själva f-n att man inte får ha sitt ifred..!
Raymond Sundström Ut med skiten
Per Melin Visa ut dem på livstid
Rune Engdahl En fot i rören skulle dom ha så dom aldrig landa mer.
Jag kommenterar så här:
Mario Matteoni På vilket sätt kan personerna på bilden knytas till brott?
Gick en gång en väktarkurs på Securitas.
Där poängterades att man som väktare endast får ingripa mot personer om de ertappas på bar gärning för brott. Om man t.ex. ser någon som gör ett inbrott och som kutar i väg runt ett hörn får du inte anklaga vederbörande ifall du bara för något ögonblick förlorat personen ur sikte.
Det kan vara fel person.
Skyddet för att anklaga fel person måste vara starkt för att rättssäkerheten ska upprätthållas.
Att lägga ut bilder på misstänkta brottslingar är farligt om man inte har starka bevis för att just den personen är skyldig. Och ingen är skyldig förrän domstol avgjort skulden.
Fick svar:
Håkan Eriksson Här har du totalt FEL! Lägg ut alla som misstänks, även om de inte är "skyldiga"! I England hittar man 50% av förövarna via CCTV och via media!  👀
Mario Matteoni svarar Håkan Eriksson En vacker dag kanske du blir uthängd på facebook som misstänkt. och mobben kommer loss. Vad skulle du tycka om det? Vad jag efterlyser är något som binder de fotograferade personerna till brott. Vad är det som säger att personerna på fotona har gjort ett brott? Om inte det kravet finns kan ju vem som helst lägga ut foton på vem som helst och påstå att den på fotot är brottsling.

Claes Benroth Halleluja
Magnus Lindberg MarioMatteoni, han som är i färd med att ta på sig vinterhandskarna fryser säkert om händerna

P.S: Mikael Karlsson, som lade ut fotona, visar inte sitt eget ansikte på sin facebooksida.


fredag 16 juni 2017

Vår tids bördsadel

De flesta av Sveriges mest förmögna är personer med tunga positioner i näringslivet.
Förra året ägde 178 svenska miljardärer tillsamman över 2 000 miljarder kronor. Man kan jämföra med den svenska statsbudgeten som ligger på 972 miljarder. Det berättar Veckans Affärer

Bara en av de tio största – Kamprad – har inte ärvt förmögenheten. Och en av de tio, Melker Schörling, har genom rundliga VD-löner köpt sig till och spekulerat sig till förmögenhet.
De övriga åtta har ärvt sina pengar. De är vår tids bördsadel.

Med sina tillgångar skulle de, som arbetsgivare, lätt kunna investera i arbetstillfällen för de arbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utan att behöva vänta på ändringar i arbetslagstiftning och kollektivavtal.

Här är de tio största svenska miljardärna.

Ingvar Kamprad
Första platsen av de tio rikaste intas av Ingvar Kamprad, eftersom Veckans Affärer räknar honom som ensam ägare till Ikea trots ett komplicerat ägarupplägg med utländska stiftelser. Hans förmögenhet uppgår enligt tidningen till 655 miljarder kronor. När VA gjorde listan för ett år sedan uppgick Kamprads tillgångar till 610 miljarder kronor.
Han har inte ärvt sin förmögenhet, men har naturligtvis bland andra sina många anställda att tacka för hjälpen med att skrapa ihop den. IKEA har 163 600 anställda.

Stefan Persson
H&M-koncernens patriark Stefan Persson förfogar över tillgångar värda 208 miljarder kronor. Även Perssons barn Tom Persson, Charlotte Söderström och Karl Johan Persson, H&M:s vd, med 6 miljarder var.
Stefan Persson har ärvt sin förmögenhet. H&M har 161 000 anställda.

Hans Rausing
Tetra Pak-arvingen Hans Rausing har liksom Kamprad fyllt 90 år. Hans förmögenhet anges till 102 miljarder. Tetra Pak har 23 460 anställda.

Jörn Rausing
Förmögenheten ligger nu på 57 miljarder kronor jämfört med 45 miljarder 2015. Enligt Veckans Affärer är Jörn Rausing bosatt i brittiska Surrey.
Antonia Ax:son Johnson
Antonia Ax:son Johnson är en av Sveriges mest framstående företagsledare och är fjärde generationens familjeföretagare i Axel Johnson-gruppen och styrelseordförande i Ax:son Johnson-koncernen, som bland annat äger Åhléns och Axfood AXFO.
Hon är god för 55 miljarder kronor enligt Veckans Affärer. Axfood har 8 803 anställda.

Melker Schörling
Tung finansman som byggt upp investmentbolaget Melker Schörling AB. I höstas meddelade Schörling att han kommer att kommer att lämna sina styrelseuppdrag våren 2017.
”Gradvis har hälsan försämrats så att jag har känt det nödvändigt att ta detta steg. Jag kommer dock fortsätta som bollplank och rådgivare till bolagen”, skrev Melker Schörling i ett mejl till SvD.
Melker Schörling är en VD som satsat på att köpa in sig i bolag som Securitas och Skanska.
Förmögenheten ligger på 55 miljarder kronor.

Finn och Kirsten Rausing
Barnbarn till Tetra Pak-grundaren Ruben Rausing. 1995 köpte de tillsammans med sin bror Jörn Rausing sin farbrors halva av Tetra Laval, där Tetra Pak ingår. När deras pappa Gad dog år 2000 ärvde de den resterande delen av bolaget.
54 miljarder kronor var har de enligt listan. Kirsten uppges bo i brittiska Suffolk medan Finn bor i Stockholm.

Frederik Paulsen
Paulsen är ordförande i Dr Frederik Paulsen Foundation som äger läkemedelskoncernen Ferring Pharmaceuticals, som grundades av Paulsens far. Ferring forskar och utvecklar läkemedel inom gastroenterologi, obstetrik, endokrinologi, urologi och gynekologi.
Frederik Paulsen är god för 53 miljarder kronor. Bosatt i Lausanne i Schweiz. Ferring har 5 000 anställda

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Hennes förmögenhet ligger på 47 miljarder kronor.
Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla är dotter till redaren Mærsk Mc-Kinney Møller, som gick bort 2012. Hon tog då över ordförandeskapet i ägarstiftelsen som kontrollerar jättekoncernen A.P. Møller-Mærsk med 89,000 anställda.tisdag 13 juni 2017

Finanskapitalismen orsakar ekonomiska och politiska kriser

Varför uppstår populistiska partier, Trump, extremhöger? Varför sker Brexit? Varför tycks den politiska kartan ritas om på de mest märkliga sätt, just nu? Till exempel i Frankrike?
Finns det underliggande gemensamma orsaker till alltsammans?
Och hur kunde rörelser som nazism, fascism och kommunism bli så dominerande under första halvan av 1900-talet?
Hur kan vi förklara dagens politiska turbulens?

Jag menar att det är förändringar i kapitalismen som orsakar en del förändringar på den politiska ytan.
Och med kapitalismen menar jag då den historiskt givna världsordning som styr människans och samhällenas ekonomiska, sociala och kulturella villkor.
Kapitalismen är ingen politisk ideologi, som en del tycks tro, utan resultatet av hela den historiska utvecklingen från det att pengar uppfanns för cirka tre tusen år sedan till dagens finansmarknadskapitalism.
Kapitalismen är den verklighet vi alla lever i och i vilken vi söker politiska lösningar.
Kapitalismens ekonomi handlar om hur arbete och produktion fungerar, hur produktionsresultaten och de ekonomiska överskotten uppkommer och fördelas, hur värdeskapandet sker, hur markandsstukturerna är, hur valutorna förhåller sig till varandra, hur miljö och natur exploateras, hur energin utnyttjas, hur handeln och marknaderna fungerar, hur ekonomiska kriser uppstår, och vilka som tjänar och förlorar på allt detta.

Det är inte politik som skapat kapitalismen utan kapitalismen som skapat politiken.
De politiska ideologierna är alla olika förhållningssätt till kapitalismen.
Liberalismen vill anpassa politiken till kapitalismen (låt-gå-politik), socialister och socialliberaler vill förändra kapitalismen, kommunismen vill ersätta kapitalismen (krossa kapitalismen). Konservatismen vill ignorera kapitalismen genom att ersätta den med nationalism, religion, etnisk rensning, goda traditioner, lag och ordning.

En viktig del av kapitalismens ekonomiska system är finansmarknaden som den vuxit fram från medeltiden till idag.
Finansmarknaden i den kapitalistiska världsordningen styr världens globala finansiella infrastruktur där olika aktörer köper och säljer finansiella tillgångar i form av värdepapper, finansiella instrument, råvaror och handelsvaror till exempel banktjänster, försäkringar, pensionsfonder.
Kapitalismen avgör hur marknadsekonomins förändras och bestämmer gränserna för hur vi lever våra sociala och vårt kulturella liv.

Ursprungligen - från medeltiden och framåt - var finansmarknaden till för att förse ekonomin med samlade resurser, som kunde ökas och satsas i olika produktiva verksamheter.
Men den funktionen verkar ha upphört.

Alt fler börjar inse det.
Den prisbelönade ekonomijournalisten Andreas Cervenka försöker i sin bok ”Vad gör en bank?” avslöja vad som händer.
Vi tror oss veta svaret på frågan vad en bank är till för.
”Bankerna lånar pengar av folk som de sedan lånar ut till produktiva verksamheter.”

Men glöm det! Det var länge sedan.
Det var på den tiden då man fick ränta på utlånade pengar och då pengar användes för investeringar i produktionen. I dag en myt.
I dag har vi i stället minusräntor och krympande investeringar.
Skulder bokförs som tillgångar och blir enorma fantasitillgångar och blir växande en bubbla som en vacker dag spricker och det blir kris i världsekonomin.
Av de pengar som skapas i dag är det bara en liten del som trycks av Riksbankerna. Nästan alla pengar är virtuella och skapas av bankerna i det ögonblick de beviljar nya lån. Och det gör de hela tiden. Lånar du tre miljoner till en ny bostad, skapar banken dessa pengar genom ett klick på en dator och plötsligt finns de där utan att ha funnits där innan.
Banken räknar dessa pengar som en tillgång, eftersom de har en fordran på dig. De äger bostaden du lånat till.
Utan att ha producerat en enda lägenhet har bankerna lyckats få dig att betala in en stor del av din lön till dem varje månad. Men du betalar i riktiga pengar som du har arbetat ihop.

De av banken ”skapade pengarna” lånas ut till andra finansplacerare som i sin tur tjänar virtuella pengar på att låna ut dem fast de inte finns i verkliga produktiva livet. För varje transaktion växer bubblan av virtuella ”värden”.
Bankerna tjänar pengar på att ge ut pengar och placerar sina ”tillgångar” på finansmarknaden som ger snabba och lätta ”vinster”. De långsiktiga investeringarna i realtillgångar och verkliga produktiva investeringar lönar sig inte för kapitalplacerarna.
Men då sedan bubblan brister blir det vi skattebetalare och löntagare som tvingas betala med riktiga surt förvärvade pengar via skatter och löner. Det har redan hänt i Sverige 1990–1994 och 2008–2009 och det kommer att hända igen.
Under de senaste åren har världens skuldberg vuxit groteskt, något som inte alls motsvaras av ökad produktivitet.
Finansmarknaden har förlorat kontakten med den produktiva ekonomin som lever en tynande tillvaro. Produktionen stagnerar. Klyftorna mellan rika och fattiga ökar.
Sådan är dagens finanskapitalism.
Detta - och en del andra fenomen i kapitalismens funktionssätt - leder bland annat till att:

1. Investeringar och produktion minskar eller upphör. Arbeten försvinner. Skatteunderlag blir lägre i förhållande till behoven.
2. Politiker får allt mindre makt och minskade möjligheter att styra sina länders ekonomi.
Arbetslösheten är hög, sämre skatteintäkter leder till försämrad välfärd.
3. Detta skapar misstro hos väljarna som inte har överblick över problemen. De tror att allt är politikernas fel.
4. Väljarna litar inte längre på politikerna, misstror politiken och därmed demokratin.
De ger flyktingar och invandrare skulden för försämringarna. Förr var det judarna.
5. Det blir lätt för populister att ”förklara” det politiska läget och ge enkla lösningar, skylla osäkerheten på bristande vilja och förståelse från de etablerade politikerna.
6. Populistpartierna skapar ytterligare politiskt kaos vilket ytterligare försämrar politikens möjligheter. Instabila regeringsunderlag.
7. Politikernas lovvärda försök att etablera politiskt samarbete med andra länder genom institutioner t.ex. EU möts av misstro.
8. Populisterna skyller försämringarna på EU och det internationella samarbetet.onsdag 31 maj 2017

Moderaterna sänker skatter. Pengarna hamnar i rika skattesmitares fickor.

Moderaternas skuggbudget, som presenterades i mars, innehåller förslag på 22 miljarder i skattesänkningar på arbete, sänkt försörjningsstöd och färre a-kassedagar. 

Regeringen Reinfeldt sänkte skatter till en kostnad av 140 miljarder 2006-2014.

Tanken bakom skattesänkningar är att det ska stimulera till investeringar som ska ge mer jobb och ökad konsumtion. Dessutom finns en idé om att medborgarens frihet blir större om hon får behålla mer av sina pengar. De idéerna härrör, utan större förändringar, från 1600-1700-talen, bl.a. recept som skrevs ut av John Locke (1632-1704) och John Stuart Mill, (1806-1873).

Men världen har förändrats sedan dess.
Statsförvaltning och skatterna har demokratiserats, samhällsbehoven har ökat, den privata äganderätten över kapitalet är inte längre en privat angelägenhet, staten och kapitalet har blivit mer ömsesidigt beroende, företagen är idag enorma och ibland större än enskilda nationer, ändliga resurser har exploaterats till bristningsgränsen, globaliseringen och finansmarknaderna har förändrat förutsättningarna att politiskt styra nationella ekonomier. Ingen av liberalismens fäder hade ens kunnat föreställa sig dagens värld. I dag behöver stat och kommun mer pengar för gemensamma samhällsuppgifter.

Det tänker man på då man läser om att Skandinaviens tusen rikaste hushåll har undanhållit 32 procent av den skatt de skulle ha betalat. Det visar en ny forskningsstudie som publiceras i måndags.
Det är professor Annette Alstadsaeter vid Handelshögskolan vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, hennes forskarkolleger Niels Johannesen vid Köpenhamns Universitet och Gabriel Zucman vid amerikanska UC Berkeley som kombinerat uppgifter om bankkonton i Schweiz med uppgifterna om brevlådeföretag i Panamaläckan och självrättelser och annan information från skattemyndigheterna.

Forskarna har också kunnat visa att nästan alla schweiziska bankkonton använts till skatteflykt. Det har de gjort genom att jämföra bankkontouppgifter i Swissleaks med personernas deklarationer i Norge och Danmark.

Att den rika makteliten stjäl resurser från oss övriga skattebetalare visste vi redan tidigare. Exakt hur mycket de gömmer undan är det däremot få som känner till. Enligt nationalekonomen Daniel Waldenström kan det röra sig om så mycket som 1300 miljarder. Vilket kan jämföras med utgifterna för staten 2016 som beräknas landa på drygt 933,9 miljarder.

SVT kunde förra våren avslöja de 9.000 svenskar som gjort självrättelser av gömda pengar utomlands som de inte deklarerat för tidigare. Den som gör självrättelse på eget initiativ slipper straffavgift och slipper att bli anmäld för skattebrott. Många har utnyttjat den möjligheten eftersom nya informationsutbytesavtal med skatteparadisländerna ökat risken att åka fast.
Bland dem som SVT kunde avslöja fanns flera miljardärer och kända storföretagsfamiljer.

Skattesänkningar och skattesmitningar innebär att de som inte behöver samhällets hjälp tar från dem som behöver de gemensamma samhällsuppgifterna.

De undanhållna skatterna skulle kunna ha satsats i infrastruktur, polis, kriminalvård, sjukvård, skolor och omsorg där pengarna behövs.

Daniel Waldenström är professor vid nationalekonomiska institutionen. Han forskar främst om inkomst- och förmögenhetsfördelning, inkomströrlighet och skatter. 

måndag 29 maj 2017

Vill Rankka trumpifiera svensk politik?

Maria Rankka är sedan oktober 2010 vd för Stockholms handelskammare och har varit förste vice ordförande i Moderata ungdomsförbundet och medarbetare till Carl Bildt vilket dock inte helt förklarar hennes okunnighet om dagens politiska situation.

Rankka tar två exempel på politikernas usla ledarskap: Politikerna (läs regeringen) försöker driva på om flygskatten trots att de vet att den är kontraproduktiv. Ren populism och resultat av kohandel konstaterar hon.

Det andra exemplet hon anger är Reepalus förslag om begränsning av vinster i välfärden Alla anser att förslaget är orealistisk, slår Rankka fast.

Men hennes huvudpoint är att politikerna för fram förslagen trots att de inser att förslaget saknar stöd i riksdagen.
”Det är dåligt ledarskap att argumentera för förslag som inte går att genomföra” skriver hon.
Och minsann vet hon vad ledarskap är ty hon har läst Percy Barneviks bok ”Ledarskap – 200 råd”.
Där skriver den store ledaren att genomförandeförmågan, snabbheten och flexibiliteten är 90 procent av framgången. Strategi och analys – det som man i första hand lär sig på topputbildningarna för ledare i näringslivet – är enligt Barnevik överskattat. Det behövs, men förklarar en mindre del av framgången. ”Möjligtvis är det en sanning som inte bara är giltig i näringslivet.” skriver Rankka.

”Det räcker inte för politiker att ha en massa åsikter, utan det krävs också ledarskap och förmåga att få människor med sig, förklara komplexa samband och allt som oftast leverera obekväma budskap. Dessutom blir idéerna onekligen mindre värda om kapaciteten och stödet för att genomföra dem saknas.”

Är det en trumpifiering av svensk politik Rankka längtar efter?


                                                                                                     


Medierna bidrar till fördumning

Det ligger en hel del överkörda styrelser utefter vägen mot demokratiska beslut.
I varje fall om man ska tro mediernas bild av hur demokratin fungerar.

Miljöpartiets årliga kongress 26-28 maj 2017 avslutades i går.
Under den råkade styrelsen ”köras över” av kongressen, enligt både Sveriges Radios Ekoredaktion och Sveriges Television.
I SvD 170528 rapporterades: "Göran Eriksson: MP-ledningen överkörd om ensamkommande."
Lugn, styrelsen, som för övrigt är en del av kongressen, överlevde.


Bakgrunden var att Miljöpartiets styrelse inför omröstningen hade föreslagit att alla ensamkommande unga som anlände till Sverige under 2015 ska få en ny prövning, men där fanns inget löfte om att de ensamkommande ska få stanna för gott.
Men Grön Ungdom ville ha ett tillägg om att de ensamkommande ska få permanenta uppehållstillstånd. Ett krav som ombuden röstade ja till med 128 röster mot 121.

Även LO:s styrelse blev, för ett år sedan, enlig DN, överkörd på LO-kongressen.
LO-styrelsen
, blev ”överkörd” av 259 av de 400 kongressombuden.
Hur det gick för de 141 ombuden som inte röstade med majoriteten framgår inte. Men även de torde ha blivit överkörda.
På den kongressen gällde frågan om regering och riksdag i lag bör avskaffa arbetsgivarnas möjligheter till de så kallade sms-jobben, och andra tillfälliga anställningar som inte är vikariat. 

Nu är det så att kongresser är en demokratisk process där olika frågor diskuteras och beslutas.
Vanligen går det till så att medlemmarna före kongressen sänder in förslag till vad de anser att kongressen ska besluta om och att styrelsen föreslår kongresser hur de vill att kongressen ska ta ställning. Om en grupp kongressledamöter vill ha ett annat beslut än det som styrelsen föreslår så diskuteras de olika förslagen av kongressen. Så småningom, ibland efter en kompromiss, fattar kongressen ett beslut. Så fungerar kongressdemokratin.
Det betyder inte att den ene eller andre blir ”överkörd”.

Men de okunniga politiska journalisterna vill spetsa till det hela och använder därför begreppet ”överkörd”.
Därmed överför de sin okunnighet till de läsare som behöver mer kunskap om demokratin och dess villkor.


I sin ledare i SvD 170528 ”Vi som ombeds skälla på kommando”
beskriver 
Tove Lifvendahl mediernas kåthet att dramatisera politiken i stället för att förklara den.
torsdag 25 maj 2017

Meningen med föreningen. Det civila samhällets bärande princip

Då jag går med i en förening väntar jag mig inte att jag själv ska få omedelbar nytta av medlemskapet.
Och jag förutsätter inte att övriga medlemmar i föreningen alltid ska ställa upp för just mig eller vara överens med mig i alla frågor.
Föreningen mål bör vara något högre och vidare än så: Alla medlemmar ska ha gemensam nytta av att vara med i föreningen. Gemensamma intressen ska gynnas åtminstone på lång sikt.
De gemensamma framtidsmålen är den egentliga meningen med föreningen.

Egofjun, med kortsiktiga och egocentriska framtidsperspektiv, har därför svårt att förstå varför de ska vara med.
Somliga betraktar medlemskap i en förening enbart som en personlig försäkring.
Eftersom de betalar en medlemsavgift väntar de sig att föreningen alltid ska ställa upp för dem.
De kollar vad medlemskapet kostar dem och jämför med vad de fått tillbaka. Medlemskapet ska ge omdelbar återbäring på avgiften.
Föreningens företrädare ska komma störtande som deras personlige assistent. De egotrippade anser att eftersom inte just de själva tjänar på att vara med så är det meningslöst.
Så snart hen, med egocentriskt och kortsiktigt framtidsperspektiv, inte anser sig uppnå sitt omedelbara enskilda intresse lämnar hen därför föreningen.
Om hen ens gått med.

Den däremot, som förstår meningen med föreningen, inser att samarbete och solidaritet lönar sig på sikt. Att individen i bland till och med måste offra sina personliga intressen för att uppnå de gemensamma framtida vinsterna. Hen begriper att tillfälliga enstaka vinster för enskilda medlemmar inte alltid är till gagn för de gemensamma långsiktiga målen. Att sådana individuella vinster t.o.m. kan motverka de gemensamma intressena.

Så här är det med alla föreningar oavsett om det handlar om familjen, båtklubbar, körer, fackföreningar, idrottsklubbar, villaföreningar, vägsamfälligheter, ekonomiska föreningar, kooperativ, aktiebolag, ideella föreningar, politiskt parti, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar, byalag, hembygdsföreningar, stater, EU eller FN.”Meningen med föreningen eller ju snabbare beslut desto tidigare kaffe” heter en teaterpjäs från 1970-talet.

SvD Ledare 30 apr, 2003 
söndag 21 maj 2017

Socialdemokratin är socialliberal

Kan vi vara överens om att kapitalismen är den ekonomiska, sociala och kulturella världsordning som har vuxit fram genom den mänskliga historien?
Och att den kapitalistiska verklighet är den som alla olika politiska idéer har att förhålla sig till. De olika partiernas politiska recept skrivs ut för att ordna samhället till det bästa inom den rådande kapitalistiska världsordningen.
Om vi är överens om det kan vi resonera vidare om politikens villkor.

Nyliberalismen håller i stort sett, dogmatiskt och tämligen fundamentalistiskt, fast vid de principer som Adam Smith kom fram till på 1700-talet. Nyliberalismen har också kallats för klassisk liberalism och marknadsliberalism. Egentligen är det bara en gammal liberalism.
Principerna har dock i modern tid teoretiskt utvecklats av ekonomer som bl.a. Milton Friedman och praktiserats av politiker som Margret Thatcher och Ronald Reagan. Idén är i korthet ”frihet för kapitalet, anpassa politiken till kapitalismens villkor, släpp marknadskrafterna loss, marknaderna bör styra samhället”. Nyliberaler vill ha så liten statlig och politiska inblandning som möjligt i samhället, vilket ger största möjliga tillväxt och flest människor ökad materiellt välstånd.

Socialliberalerna pläderar för frihet för medborgarna och marknaderna.
Sedan 30-talet har socialdemokratin varit klart socialliberal och har accepterat marknaden och att alla politiska förändringar måste ske inom kapitalismens ram. Målet för politiken har varit ett demokratiskt välfärdssamhälle inom ramen för den rådande världsordningen. Men till skillnad från nyliberalerna kan socialliberalismen tänka sig statlig och politisk inblandning i kapitalismen och marknaden om det behövs för att skydda samhällets utsatta och för att få marknadsekonomin att fungera bättre för ekonomisk, social och kulturell frihet, demokrati och rättvisa.
Teori: Amartya Sen och John Rawl. Praktik: Skandinavisk socialdemokrati.
Skillnaden mellan dagens höger och vänster går mellan dessa bägge liberala ytterligheter.

Konservatism förekommer i olika former som nationalism, isolationism, protektionism, elitism.
I praktiken har konservatismen lett till fascism, nazism, främlingsfientlighet och populistism.
De konservativa hävdar att samhället behöver hierarkier och klasser som uttrycker naturliga olikheter, traditioner, religiösa föreställningar för den politiska praktiken.
När det gäller ”socialismen” måste vänstern äntligen acceptera att ”socialism” är en utopi, en idé bortom kapitalismen och därmed bortom dagens verklighet. Socialism har därför aldrig praktiserats.

Socialister - kommunister, bolsjeviker, statsbyråkrater - har strävat efter att antingen ersätta kapitalismen med statsstyrd planekonomi, upprätta proletariatets diktatur eller att krossa kapitalismen och bygga ett tänkt alternativ. Genom statskupper har de lyckats erövra den politiska makten för att genomföra misslyckade experiment i Ryssland, Östeuropa, Kuba m.fl. nationer. Försökens resultat avskräcker från fler paktiska försök i den vägen. Den kinesiska kommunismen söker, med hjälp av partidiktatur, genomdriva en politisk statsförvaltning av kapitalismen. Hur det går vet vi ännu inte.


Det tycks alltså inte vara möjligt att i nutid skapa ”socialistiska” alternativ till kapitalismen via statskupper eller inom nationella stater eller med demokratiska politiska metoder.
Om socialism är möjlig, och värd att sträva efter, så måste den växa ur en reformerad kapitalism som ligger mycket långt fram i tiden.
Vägen dit kan gå via social liberalism.
Det har socialdemokraterna sedan länge insett även om ”socialism” finns kvar i retoriken hos mindre isolerade grupper både innanför och utanför partierna.
Nyliberaler älskar av förklarliga skäl att etikettera socialdemokrater som ”socialister”.

De socialliberala idéerna, med välfärdspolitik, frihet och demokrati, har blivit de dominerande hos stora delar av den borgerliga vänstern och socialdemokratin i hela den demokratiska världen.
Socialliberalismen kämpar nu mot nyliberalismen och mot konservatismen.

Märkligt nog benämns trots det socialdemokratierna som ”socialistiska” och de borgerliga som liberala i den akademiska och allmänna debatten.
Det är en retorik som inte tar hänsyn till de verkliga politiska förändringarna: att socialismen i praktisk socialdemokrati sedan länge försvunnit och blivit till socialliberalism och att socialismen förlorat sin aktualitet.
”Socialismen” har förlorat all lyskraft och den politiska gränsen går i dag rakt igenom liberalismen.

Så har det ideologiska landskapet förändrats, men den gamla politiska kartan från 30-talet används fortfarande i den politiska analysen och debatten. Därför blir mycket i dagens politik svår att tyda.

Han påstår, med bland annat hänvisning till det franska presidentvalet, att ”valet av Emmanuel Macron kan tyda på att vi står inför ett politiskt skifte i historien”

Men skiftet har sedan länge skett.
Nu gäller det bara att rätta retorik och definitioner efter det.
Kanske är det vad han menar?tisdag 16 maj 2017

Det enskilda ägandet och näringslivet. Sammanfattning. Hur kan politiken anpassas till de nya produktionsförhållandena

Kapitalismen är det rådande ekonomiska system där kapital och produktionsfaktorer ägs och styrs av privata aktörer och löntagarna skapar ett överskott i produktionen så att en kapitalackumulation blir möjlig. Överskottet kan användas till nya investeringar.

Den ekonomiska, sociala och kulturella historiska utvecklingen som är resultat av tusentals år av arbete och produktion som skapat traditioner, ekonomiska, sociala, kulturella sammanhang, lagstiftning, teknik, hierarkier, strukturer som har lagrats till den kapitalistiska världsordning vi nu lever i.

Kapitalismen är således den samhällsstruktur som de olika politiska ideologierna har att förhålla sig till.
De politiska ideologierna har på olika sätt tolkat kapitalismen och förhåller sig till den på olika sätt.

Liksom allt annat förändras även kapitalismen.
Den kapitalistiska utvecklingen har gjort det som ”socialister” misslyckats med, nämligen att göra det privata produktionskapitalet kollektivt och socialt.
Se ”Det enskilda ägandet och näringslivet I-III.”

Kapital och produktionsfaktorer ägs och styrs inte längre av privata kapitalister utan ägandet har förändrats till ett anonymt nätverk av olika spridda ekonomiska och sociala intressen.
Få investerare satsar eget kapital i produktionen utan investeringarna bygger i stället på lånat kapital.

Det är inte en semantisk fråga. Det handlar om att verkligheten, samhällsstrukturen, förändrats medan den allmänna uppfattningen om den inte följt med i förändringen.
De politiska ideologierna måste anpassas till den nya verkligheten. Politikerna till höger och vänster måste ta ställning till den nya kapitalistiska samhällsstrukturen.

Vad som bör göras vet inte jag.
Jag har bara här försökt att peka på en tendens i utvecklingen av kapitalistismen. Förändringen och dess konsekvenser är inte ny men blir allt mer påtaglig.
Det privata ägandet av produktionsmedlen som en gång var en viktig dynamisk resurs har under ett par hundra år förvandlats till ett hinder för utvecklingen.
Det har under de senaste hundra åren gjorts olika försök att angripa problemet.

Erfarenheterna av försök att upphäva den enskilda äganderätten till produktionsmedlen och överföra dem till staten är inte uppmuntrande. En sådan politisk åtgärd verkar körd.
Kommunismens (1917-1990) försök att avskaffa äganderätten till produktionen och överföra den i statens ägo har bara resulterat i elände. Statskapitalism, byråkrati, avskaffande av demokrati, maktmissbruk, rättslöshet har blivit resultatet. Den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen har stagnerat i de länder som prövat att politiskt ersätta kapitalismen med ”socialism”.
Andra grenar av radikal socialism, syndikalism och rådssocialism, har aldrig omsatts i reella försök eftersom för få människor trott på dem.
Den skandinaviska arbetarrörelsen har, med sina bägge grenar socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, lyckats anpassa ideologi och politik till de nya produktionsförhållandena på demokratisk väg men verkar nu nått vägs ände.

I Sverige var förslaget om löntagarfonder 1975 ett försök att, fortfarande på demokratisk väg, ändra ägarpositionerna inom näringslivet. Förslaget syftade till att öka löntagarnas och
fackförbundens inflytande över det privata näringslivet genom andel i ägandet. Men reaktionen från de borgerliga och från näringslivet stoppade genomförandet.
I eftertankens kranka blekhet kanske det var bra.
Systemet var ännu inte moget för en sådan politisk förändring.

I Kina har det styrande kommunistpartiet inte avskaffat den privata äganderätten till kapital utan i stället uppmuntrat den och, inom ramen för partidiktaturen, utnyttjat den privatkapitalistiska dynamiken för att åstadkomma en ekonomisk utveckling.
Vart detta experiment leder till vet vi ännu inte.
Men för demokratiska länder är det inte något att ta efter.

Ett motsatt sätt att ideologiskt förhålla sig till den förändrade kapitalismen är att som de dogmatiska liberalerna kräva mer privatisering av statliga företag.
Privatiseringsvågen har gått över världen men erfarenheterna av denna är mest negativa.
Och den har framförallt inte ändrat på trenden – produktionsmedlens församhälleligande.

I dag upplever hela västvärlden en politisk turbulens där politikerna alltmer förlorar sina möjligheter att påverka utvecklingen. Turbulensen inom politiken och demokratin beror till stor del på att näringslivet och produktionsförhållandena förändras så att det privata ägandet mer och mer blivit en samhällsangelägenhet men att lagar, traditioner och den allmänna verklighetsuppfattningen inte följt med i utvecklingen utan fortfarande förutsätter privat ägande.